Přihlaste se za early-bird cenu!

Začínáte se soukromou praxí? Proplujme tím spolu. 

ONLINE KURZ / 19. 1. - 23. 3. 2025

O CO JDE?

Náš 9týdenní online kurz vám pomůže v budování soukromé praxe, která bude autentická, zodpovědná, profitabilní a dlouhodobě udržitelná. Provedeme vás vším důležitým pro dobrý start a bezpečnou plavbu vaší praxí.

S KÝM? 

Barbara Ernest a Lenka Šilerová

Jsme psycholožky, psychoterapeutky a supervizorky a vybudovaly jsme své vlastní praxe, které přináší užitek našim klientkám*ům, jsou pro nás zdrojem smysluplné seberealizace a umožňují nám žít takový život, jaký chceme. Rozhodnutí odejít na volnou nohu považujeme za jedno z nejlepších v našich životech, a tak nás naplňuje podpora kolegů*yň, kteří*é se vydávají na podobně dobrodružnou cestu.

CO JE NOVÉHO? 

Více sdílení a interaktivity

Kurz tentokrát stojí na živých online setkáních. Klíčovými tématy vás provedeme, nemusíte se tak probírat množstvím informací v emailu. Ty vám poslouží jako záloha či další podpora. Zároveň se můžete na cokoliv zeptat v reálném čase a bude prostor i na sdílení s ostatními.

Otevřeno i pro kouče*ky

4. běh kurzu otevíráme i pro kouče*ky. Tuto část garantuje odborně Lenka, která je akreditovanou Senior Practicioner koučkou a mentorkou u EMCC a držitelkou Diploma in Coaching Supervision. 


 Být odborně kompetentním je nutná podmínka úspěchu v soukromé praxi. Sama o sobě ale nestačí - potřebujete také další dovednosti, které nás ve škole ani ve výcvicích neučili. Od toho je tady náš kurz. Vycházíme v něm z Klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta zpracovaných Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a z Etického kodexu České asociace pro psychoterapii (ČAP). Koučovací část respektuje Globální etický kodex pro kouče, mentory a supervizory EMCC.V CO VĚŘÍME A NA ČEM KURZ STAVÍME? 

Jsme přesvědčené, že vysoký standard poskytovaných služeb je možné zajistit, jen pokud je naše praxe:

 • Autentická. Jinými slovy budovaná "zevnitř ven" - aby to, jak naše praxe působí navenek bylo kongruentní s tím, kdo jsme. Jen tak máme šanci oslovit ty klienty*ky, kterým spolupráce s námi přinese největší užitek a jen tak se budeme ve své praxi cítit "na dobrém místě".
 • Odpovědná. Naše odbornost, profesionalita, etika naší práce apod. jsou základem spokojenosti klientů*ek, "dobrého jména" i pozitivních referencí. 
 • Profitabilní. Účelem podnikání je generovat zisk. I když je tím podnikáním pomáhající profese. Jinak je to koníček či charita. Pracovat na svůj úkor se dříve či později odrazí na vaší spokojenosti a tím i na kvalitě poskytovaných služeb.
 • Dlouhodobě udržitelná. Krátkodobě lze zvládnout i větší vypětí, nepohodlí, menší zisk. Ale pokud chceme udržet naši praxi dlouhodobě, potřebujeme o ní přemýšlet strategicky a nastavit její dobré fungování již od začátku - odborně, časově, finančně i s respektem ke kontextu a prostředí, ve kterém se pohybujeme.   

JAK KURZ PROBÍHÁ? 

Na základě zpětných vazeb více než 200 absolventů*ek již tří běhů kurzu jsme vybraly okruhy, o kterých i s odstupem času referovali, že je v praxi posunuly nejvíce. To nám umožnilo kurz zhutnit a soustředit se na to nejpodstatnější. Za 9 týdnů vytvoříte solidní základy své praxe tak, abyste mohli přijmout svého prvního klienta*ku či navýšit jejich počet.

CO JE OBSAHEM KURZU?  

 • 7 tematických živých setkání online (ZOOM). Na každém setkání v délce 3 hodiny vás vybavíme nezbytnými informacemi a provedeme tvorbou praktických výstupů. Bude zde také prostor věnovat se vašim dotazům. Pokud se nebudete moci zúčastnit nebo se budete chtít k tématu vrátit, dostanete záznam. Zoomy se budou konat vždy v neděli od 17:00 hod. Přesné termíny naleznete v harmonogramu níže.
 • Edukativní a podpůrné materiály. Dostanete od nás rozmanité informační texty, pracovní listy, check-listy apod., které vás podpoří v designování vaší praxe tak, aby respektovala vaše jedinečné potřeby. Všechny vám zůstanou i po skončení kurzu.
 • Naše mentorské vedení a kolegiální podpora v uzavřené, námi moderované FB skupině. Po dobu 9 týdnů budeme v tomto bezpečném a laskavém prostoru dále rozpracovávat témata z kurzu, získáte zde odpovědi na své otázky i zpětnou vazbu na to, co vytvoříte. Budeme společně oslavovat vaše úspěchy i překonávat momenty "zaseknutí", které k podnikání přirozeně patří. 
 • Dvě peer setkání. Ve dvou volných týdnech se můžete zúčastnit kolegiálního podpůrného setkání online. Bude jen na vás, čím je naplníte. 
 • 30minutový individuální mentoring s námi (platí pro prvních 25 přihlášených). Zaměříme se v něm na vaše specifické otázky. Můžete jej vyčerpat kdykoliv do konce roku 2025.

KOMU JE KURZ URČENÝ? 

Kurz jsme tvořily pro všechny kolegy*ně v oborech psychoterapie (s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem nebo v jeho pozdějších fázích), psychologie a koučování, kteří*é plánují otevření své soukromé praxe či jsou na jejím začátku. Může se přitom jednat o úplný přechod na volnou nohu formou OSVČ nebo vedlejší pracovní činnost k zaměstnání, rodičovské dovolené apod. Kurz nepokrývá specifika soukromých praxí v oblasti zdravotnictví.

Nejčastější dotazy zodpovídáme ve FAQ.

Co si z kurzu odnesete?

Vizi pro svou praxi, která bude ladit s vaší životní vizí. 

Vytvořený vision board vám bude připomínat, kam a proč směřujete.

Podklady pro tvorbu webu

Položíte základy pro svůj první web, který bude oslovovat vaše ideální klienty*ky. 

Aha-momenty k mindsetu, který váš může podporovat nebo naopak oslabovat na vaší cestě

Podnikání je také cesta osobního rozvoje -  zahrnuje mnoho sebereflexe a vnitřní práce (např. znát své hranice a dokázat se za ně postavit, vnímat hodnotu toho, co nabízíme a neoslabovat se nepodpůrnými přesvědčeními, dát prioritu své sebepéči...). 

Vydefinovanou cílovou skupinu a ideálního klienta*ku svých služeb, portfolio služeb.

Tak, abyste svou praxi cílili na klienty*ky, kterým budete přinášet jedinečnou hodnotou a práce s nimi bude pro vás radost. 

Nastavený ceník, stornopoplatky, kanály pro příjem plateb.

Vypočtete si minimální hodinovou sazbu a zvážíte všechny další faktory pro stanovení vaší optimální sazby. Nastavíte si platební kanály (pro platby v hotovosti, na fakturu, přes QR kód či platební terminál). 

Vytvořený kontrakt

Dobrý kontrakt vytváří bezpečí pro vás i pro klienty, poskytuje vodítka pro řešení náročných situací, snižuje riziko drop-outu (předčasného ukončení spolupráce).

Tipy pro sebepéči i další rozvoj

Podnikání není sprint, ale spíš trailový ultramaraton - dlouhodobá udržitelnost je zásadní. A vy jste jejím hlavním nástrojem, proto vás podpoříme i užitečnými tipy pro sebepéči a odborný růst. 

Jaký kurz je?

Respektující 

Podnikání může vypadat různě. Jsme přesvědčené, že pouze podnikání, které je v souladu s vámi, je dlouhodobě udržitelné. Pomůžeme vám načrtnout vaši jedinečnou cestu.

Růstový

I v oblastech, kde byste to možná nečekali. Podnikání přináší mnohé výzvy nejen pro náš pracovní, ale i osobnostní růst. 

Komplexní

Naším cílem je pokrýt všechna zásadní témata, na která můžete při zahájení soukromé praxe narazit (někdy i dost tvrdě). Chceme vás vybavit informacemi i dostatkem podpory pro realizaci vaší vize. 

Praktický

Záleží nám na tom, abyste podnikali konkrétní kroky k vaší vysněné praxi. Kurz vás připraví na příchod vašeho prvního klienta od získání živnostenského oprávnění až po příjem platby za proběhlé sezení.  

Kolegiální

Věříme víc na kolegialitu než na konkurenci. Můžeme růst společně a profitovat z toho všichni. Soukromá praxe umí být dost osamělá - propojení s ostatními v kurzu se může stát součástí vaší podpůrné kolegiální sítě.

Ověřený

Kurzem prošlo přes 200 absolventů*ek ve třech bězích. Díky bohaté zpětné vazbě víme, co funguje. 

Podpůrný

Zvládli byste to sami? Jistě. Ale kombinace mentoringové a kolegiální podpory zajistí, že budete postupovat systematicky krok za krokem, nebudete sami na oslavu toho, co se daří, ani když budete tápat, kudy dál. 

Šetřící čas a dostupný

Online forma kurzu šetří váš čas i další náklady. A ušetříme vás také spousty slepých cest, které jsme prošlapaly za vás.

Ceník

Základní cena kurzu

Zahrnuje 21 hodin práce v online setkáních, záznamy z nich, informační materiály, mentoringovou podporu v moderované FB skupině dostupnou po dobu 9 týdnů.

9.400 Kč

Early bird přihlášení do 30.6. 2024


8.500 Kč

Early bird s bonusovou individuální konzultací 

Platí pro prvních 25 přihlášených. Online konzultaci v délce 30 minut je možné vyčerpat do konce roku 2025.

8.500 Kč

Za částku, kterou obvykle dáte v průměru za 6-8 supervizních hodin, získáte intenzivní, kontinuální a komplexní podporu pro rozjezd své soukromé praxe. Všechny materiály (včetně záznamů živých setkání) i přístup do FB skupiny vám zůstávají i po skončení kurzu a můžete se k nim kdykoliv vracet. 

Díky online formě kurzu se jej můžete zúčastnit odkudkoliv, ušetříte čas i peníze za cestování.

Bonusy ke kurzu

Bonus 1: Video s fyzio cvičením

Psychoterapie je sedavé zaměstnání a dělá se dost špatně, když se necítíte ve svém těle a se svým tělem dobře. Obě proto nedáme dopustit na spolupráci s našimi fyzioterapeuty*kami. Oslovily jsme fyzioterapeutku Mgr. et Mgr. Jindřišku Mlčkovou a ta pro nás natočila video, ve kterém ukazuje sérii cviků vhodných pro prevenci i regeneraci zohledňující specifika naší práce. Video má 25 minut.

Bonus 2: Digitální nástroj Lumi pro řízení praxe na 2 měsíce zdarma

Administrativa patří obvykle k těm méně oblíbeným činnostem.  Proto tato aplikace v sobě integruje rezervační kalendář, fakturační systém a evidenci příjmů, klientskou evidenci a poznámky ze sezení a to vše v souladu s GDPR. Tak, abyste měli více času na klienty, svůj další rozvoj či cokoliv dalšího, co je pro vás důležité. Více o Lumi ZDE

Bonus 3: Webinář s psychiatričkou a klinickou psycholožkou

Živý webinář s našimi milými kolegyněmi - psychiatričkou Michaelou Krtičkovou a klinickou psycholožkou Kateřinou Ožanovou, který vás provede důležitými otázkami:

 • Jak se rozhodovat, zda je na místě doporučit klientovi návštěvu psychiatra či klinického psychologa?
 • Kdy můžou psychofarmaka pomoct v procesu terapie a kdy ji naopak můžou brzdit?
 • Jak postupovat při doporučení klinické péče?
 • Jak vypadá dobrá praxe sdílené péče psychiatra a psychoterapeuta?
 • Jak destigmatizovat a snižovat obavy klientů z návštěvy psychiatra?
 • Co lze dělat, když je klinická péče nedostupná?

...a cokoliv dalšího, co vás bude zajímat. Webinář se uskuteční 16.2. v čase 18:00 - 20:00 a bude z něj k dispozici záznam. 

Kdo vás kurzem provede

Mgr. Barbara Ernest

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka 

Soukromá praxe od roku 2006

 WEB / FB / IG  

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

 Psycholožka, psychoterapeutka, koučka, supervizorka koučování 

Soukromá praxe od roku 2015

WEB / FB / IG

Obě jsme hrdými řádnými členkami České asociace pro psychoterapii. 

Lenka je členkou EMCC (European Mentoring and Coaching Council) a leos byla zvolená členkou Rady EMCC Czechia & Slovakia. 

Barbara je členkou Českého institutu pro supervizi a České společnosti pro Gestalt terapii.

Máme za sebou tři běhy kurzu s více než 200 účastníky a spokojenými ohlasy.

Nechci být na to sám*a. 

týdnů společné práce a vzájemné podpory


hodin online setkání, kde se dozvíte vše potřebné a uděláte konkrétní kroky směrem ke své vysněné praxi

peer setkání 

inspirace, sdílení, podpory 


Česká asociace pro psychoterapii uznává kurz jako součást dalšího vzdělávání (je možné si jej započíst do 150 hodin, které je nutné nasbírat během 3 let).